Translation of "Duur" in German

0.026 sec.

Examples of using "Duur" in a sentence and their german translations:

- Ze zijn duur.
- Zij zijn duur.

Sie sind teuer.

- Gerechtigheid is duur.
- Justitie is duur.

Gerechtigkeit ist teuer.

Wat duur!

Wie teuer!

Te duur!

Zu teuer!

Hoe duur!

Wie teuer!

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

Das ist zu teuer!

- Het is erg duur.
- Het is zeer duur.

- Es ist sehr teuer.
- Das ist sehr teuer.
- Das ist entsetzlich teuer.
- Es ist furchtbar teuer.

- Dat is te duur!
- Dat is zeer duur!

Das ist sehr teuer!

Chrysanten zijn duur.

Chrysanthemen sind teuer.

Gerechtigheid is duur.

Gerechtigkeit ist teuer.

Auto's zijn duur.

Autos sind teuer.

Vis is duur.

Fisch ist teuer.

Vlees is duur.

Fleisch ist teuer.

Restaurants zijn duur.

Restaurants sind teuer.

Hondevoer is duur.

Hundefutter ist teuer.

Dit horloge is duur.

Diese Uhr ist teuer.

Dat is zeer duur!

Das ist sehr teuer!

Het is erg duur.

Es ist sehr teuer.

Mijn computer is duur.

Mein Computer ist teuer.

Dat is te duur!

Das ist zu teuer!

Dat is te duur.

Das ist zu teuer.

Een piano is duur.

Ein Klavier ist teuer.

Houten stoelen zijn duur.

Ein Holzstuhl ist teuer.

Het was niet duur.

Es war nicht teuer.

Deze laarzen zijn duur.

Diese Stiefel sind teuer.

Zijn de treinkaartjes duur?

Sind die Zugfahrkarten teuer?

Het vlees is duur.

Das Fleisch ist teuer.

Frambozen zijn heel duur.

Himbeeren sind sehr teuer.

De piano is duur.

- Das Klavier ist teuer.
- Das Piano ist teuer.

Dat is niet duur.

Das ist nicht teuer.

Dat is heel duur.

Das ist sehr teuer.

Een huwelijk is duur.

Hochzeiten sind teuer.

Het is alleen duur.

Ist aber teuer.

Het is niet duur.

Es ist nicht teuer.

Dit woordenboek is duur.

Dieses Wörterbuch ist teuer.

Goede raad is duur.

Guter Rat ist teuer.

Hoe duur is het?

- Wie viel kostet es?
- Wie viel kostet das?
- Was kostet das?

Is het restaurant duur?

Ist das Restaurant teuer?

Goede schoenen zijn duur.

Gute Schuhe sind teuer.

Dit speelgoed is duur.

Dieses Spielzeug kostet viel.

- Dat is te duur!
- Het is te duur.
- Het kost te veel.

- Das ist zu teuer!
- Es ist zu teuer.

Omdat medicijnen te duur waren.

weil die Medikamente zu teuer waren.

En dat is erg duur.

was sehr teuer ist.

Het boek is te duur.

Das Buch ist zu teuer.

De blauwe auto is duur.

Das blaue Auto ist teuer.

Bouwmaterialen zijn tegenwoordig heel duur.

Gegenwärtig sind Baumaterialien sehr teuer.

Dit restaurant is te duur.

Dieses Restaurant ist zu teuer.

Die auto is erg duur.

Der Wagen ist sehr teuer.

Dat restaurant is te duur.

Dieses Restaurant ist zu teuer.

Deze auto is heel duur.

- Dieser Wagen ist sehr teuer.
- Dieses Auto ist sehr teuer.

De stropdas is te duur.

Die Krawatte ist zu teuer.

Dat ziet er duur uit.

Das sieht teuer aus.

Tom droeg een duur pak.

Tom trug einen teuren Anzug.

Hoe duur is de toegangsprijs?

Was kostet der Eintritt?

In Japan wonen is duur.

Es ist teuer, in Japan zu leben.

Waarom zijn schoolboeken zo duur?

Warum sind Lehrbücher so teuer?