Translation of "Word" in Spanish

0.024 sec.

Examples of using "Word" in a sentence and their spanish translations:

- Word alsjeblieft wakker.
- Word alstublieft wakker.

Despiértese, por favor.

Word wakker!

- ¡Despierta!
- ¡Despiértate!
- ¡Despertate!

Word wakker.

Despierta.

- Word alsjeblieft niet boos.
- Word alstublieft niet boos.

Por favor, no te enfades.

Word niet dik.

- No engordes.
- No subas de peso.
- No engordés.

Word niet boos.

No te enojes.

Ik word ouder.

Me estoy haciendo viejo.

Ik word bemind.

Soy amado.

Word snel beter!

¡Que te mejores pronto!

Ik word vervolgd.

Estoy siendo perseguido.

Ik word kaal.

Me estoy quedando calvo.

Word je gevolgd?

¿Te están siguiendo?

Ik word dokter.

Voy a ser médico.

Ik word veertien.

Voy a cumplir catorce años.

- Ik word er ziek van.
- Ik word er misselijk van.

Me enferma.

Dan word je onaantastbaar.

se hacen invencibles.

Ik word vroeg wakker.

Despierto temprano.

Ik word snel hysterisch.

Me pongo histérico rápido.

Ik word eraan gewoon.

Me estoy acostumbrando a eso.

- Word wakker!
- Wees realistisch!

Abre los ojos.

Morgen word ik achtentwintig.

Mañana cumpliré 28 años.

Soms word ik jaloers.

A veces me pongo celoso.

- Sta op.
- Word wakker!

- ¡Despierta!
- ¡Despiértate!

Ik word nooit boos.

Nunca me enojo.

Ik word stapelgek van Tom.

Tom me vuelve loca.

In september word ik zestien.

Voy a cumplir dieciséis en septiembre.

Meestal word ik laat wakker.

Normalmente me levanto tarde.

Ik word er nerveus van.

Me está poniendo nervioso.

Volgend jaar word ik zeventien.

El año que viene tendré 17 años.

Vandaag word ik vier jaar.

Hoy cumplo cuatro años.

Ik word er misselijk van.

Eso me enferma.

Ik word gek van jou.

Me estás volviendo loco.

Ik word nooit opnieuw verliefd.

Jamás volveré a enamorarme.

- Geloof mij. Ik word een nieuwe mens.
- Geloof mij. Ik word een nieuwe man.

Créeme, seré un hombre nuevo.

Dan word ik een beetje claustrofobisch.

Me da algo de claustrofobia.

Vandaag word je vier jaar oud.

Hoy tú cumples cuatro años.

Ik denk dat ik gek word.

- Creo que me estoy volviendo loca.
- Creo que me estoy volviendo loco.

Volgend jaar word ik zestien jaar.

El próximo año cumplo dieciséis años.

- Word wakker, Tom.
- Wakker worden, Tom.

Despiértate, Tom.

- Tom, word wakker.
- Tom, wakker worden.

Tom, despierta.

- Word ik verdacht?
- Ben ik verdacht?

¿Estoy bajo sospecha?

Ik denk dat ik zwaarder word.

Creo que estoy engordando.

Ik word gek van dit geluid.

- Este ruido me vuelve loca.
- Este ruido me vuelve loco.

- Sta op.
- Word wakker!
- Wees realistisch!

¡Despierta!

Word je daar niet gelukkig van?

¿Eso no te hace feliz?

Word niet volwassen. Het is een valstrik!

No crezcas, ¡es una trampa!

Ik word niet vaak op feestjes uitgenodigd.

No me suelen invitar a fiestas a menudo.

Ik word maar zelden op feestjes uitgenodigd.

Es inusual que me inviten a fiestas.

Hoe laat word je normaal gezien wakker?

- ¿A qué hora te sueles despertar?
- ¿A qué hora acostumbras a despertarte?

Geloof mij. Ik word een nieuwe mens.

Créeme, seré un hombre nuevo.

Ik zat naar een Word-bestand te staren

Me sentaba, miraba la pantalla de Word

Ik word zwakker met de hitte die toeneemt.

Casi siento que se pone más caluroso. Me estoy debilitando.

Als je te veel eet, word je dik.

Comiendo mucho se engorda.

Ik word niet graag op die manier behandeld.

No me gusta que me traten de esa manera.

- Ik sta vroeg op.
- Ik word vroeg wakker.

Despierto temprano.

Ik word de god van de nieuwe wereld.

Yo soy el dios del nuevo mundo.

- Ik word snel verkouden.
- Ik ben vaak verkouden.

Me resfrío fácilmente.