Translation of "Zei" in Russian

0.010 sec.

Examples of using "Zei" in a sentence and their russian translations:

- Hij zei geen woord.
- Hij zei niets.

- Он не сказал ни слова.
- Он не произнёс ни слова.

- Dat zei ik.
- Dat is wat ik zei.

Я так и сказал.

- Zei u "dertig euro"?
- Zei je "dertig euro"?

Ты сказал "тридцать евро"?

zei de Reus.

крикнул Великан.

"Kijk," zei ze.

"Смотри", - сказала она.

Hij zei niets.

- Она ничего не сказала.
- Он ничего не сказал.

Hij zei "hallo".

Он сказал "привет".

Zei je iets?

Ты что-то сказал?

Zei Tom iets?

Том что-нибудь сказал?

Zei ze iets?

Она что-то сказала?

Wat zei ze?

Что она сказала?

Ik zei nee.

Я сказал нет.

Tom zei niets.

Том ничего не сказал.

Ik zei nee!

Я сказал нет!

Tom zei dat.

- Том это сказал.
- Том так сказал.

Tom zei nee.

- Том сказал нет.
- Том отказался.

Ik zei "stop!"

Я сказал "Стой!"

Wat zei u?

Что Вы сказали?

Ik zei dat.

Я так сказал.

- Zei je iets?
- Zei u iets?
- Zeiden jullie iets?

- Ты что-то сказал?
- Вы что-то сказали?

- Dat is wat zij zei.
- Dat is wat ze zei.

Это то, что она сказала.

- Hij zei de mevrouw hallo.
- Hij zei de vrouw hallo.

Он поздоровался с женщиной.

Zoals de ooggetuige zei,

как заявил очевидец,

En toen zei hij:

Затем он сказал:

"Niet huilen," zei ze.

- "Не плачь", - сказала она.
- "Не плачьте", - сказала она.

Betty zei geen woord.

Бетти не сказала ни слова.

Ik zei hem goedenacht.

Я пожелал ему доброй ночи.

Wat zei de jongen?

Что сказал мальчик?

Hij zei niets nieuws.

Он не сказал ничего нового.

"Piep", zei de muis.

"Пи-пи-пи", - сказала мышка.

Vergeet wat ik zei.

- Забудь, что я сказал.
- Забудьте, что я сказал.

"Dat klopt", zei John.

"Всё верно", - сказал Джон.

"Vertrouw me", zei hij.

«Поверь мне», — сказал он.

Goeiemorgen, zei Tom glimlachend.

"Доброе утро", - сказал Том с улыбкой.

Ze zei het haar.

Она ей сказала.

Ik zei toch sorry.

Я же сказал «извини».

Tom zei glimlachend gedag.

Том с улыбкой поздоровался.

Mijn vader zei niets.

Отец ничего не сказал.

Ze zei "Tot ziens".

Она сказала: «До свидания».

Sami zei de sjahada.

Сами произнёс шахаду.

Wat zei Tom toen?

Что Том тогда сказал?

Hij zei niet veel.

Он был немногословен.

- Alles wat hij zei, was waar.
- Alles wat hij zei was juist.
- Alles wat hij zei klopte.

Всё, что он говорил - правда.

- Dat is juist wat hij zei.
- Dat is exact wat hij zei.
- Dat is precies wat hij zei.

- Именно это он и сказал.
- Он именно так и сказал.

- Heb jij begrepen wat hij zei?
- Hebt gij begrepen wat hij zei?

Ты понял, что он сказал?

- "Open je mond" zei de tandarts.
- "Open uw mond" zei de tandarts.

- «Откройте рот», – сказал зубной врач.
- "Откройте рот", - сказал стоматолог.

- „Jij spreekt te veel”, zei hij.
- „Jij praat te veel”, zei hij.

«Ты слишком много разговариваешь», — сказал он.

- Dat is juist wat hij zei.
- Dat is precies wat hij zei.

Он как раз это и сказал.

- De kleine jongen zei hallo tegen me.
- Het jongetje zei me gedag.

- Малыш со мной поздоровался.
- Маленький мальчик поздоровался со мной.

De barman die 'Moktor' zei,

а бармен произнёс «моктор»,

"Ze vermoorden me", zei ik.

«Они убьют меня», — сказала я.

Zoals Franklin Pierce Adams zei:

Как отметил Франклин Пирс Адамс:

Zij werkte vooral, zei ze,

По словам Дороти, важнее всего было

"Hallo," zei Tom al glimlachend.

- "Привет", — сказал Том, улыбаясь.
- "Привет", - сказал Том с улыбкой.

Weet je wat hij zei?

- Вы знаете, что он сказал?
- Ты знаешь, что он сказал?

Tom meende wat hij zei.

Том имел в виду то, что он сказал.

God zei: "Er weze licht!"

Бог сказал: "Да будет свет!".

Vertel me wat hij zei.

- Расскажи мне, что он сказал.
- Расскажите мне, что он сказал.

"Ja, sinaasappelsap alstublieft," zei Mike.

"Да, апельсиновый сок, пожалуйста", - сказал Майк.

Wat Tom zei was waar.

Сказанное Томом было правдой.

Het jongetje zei me gedag.

- Малыш со мной поздоровался.
- Маленький мальчик поздоровался со мной.

Geloof je wat hij zei?

Ты веришь тому, что он сказал?

Ze zei niet eens dankjewel.

- Она даже не сказала спасибо.
- Она даже спасибо не сказала.
- Она даже не поблагодарила.

Tony zei: "Ik hou ervan."

Тони сказал: "Мне это нравится".

Ze zei iets tegen hem.

Она сказала ему что-то.

Dat is wat zij zei.

Так она сказала.

Hij zei: "Ik ben Canadees."

Он сказал: «Я канадец».

Ik zei het je toch!

- А я тебе говорил!
- Я же тебе говорил!
- А я вам говорил!
- Я же вам говорил!

- Ze zei dat hij er knap uitzag.
- Ze zei dat hij knap was.

- Она сказала, что он красив.
- Она сказала, что он красивый.

- Wat hij zei bracht mij in verlegenheid.
- Ik schaamde me voor wat hij zei.

То, что он сказал, смутило меня.

- Tom zei Mary af te wassen.
- Tom zei tegen Mary dat zij moest afwassen.

- Том сказал Марии вымыть посуду.
- Том сказал Марии помыть посуду.

- Tom zei dat Mary hem geslagen heeft.
- Tom zei dat Mary hem heeft geslagen.

Том сказал, что Мэри его ударила.

- Tom zei dat hij jou niet kende.
- Tom zei dat hij u niet kende.

- Том сказал, что он тебя не знает.
- Том сказал, что он вас не знает.

Zoals ik zei, waarschijnlijk het makkelijkst

как я и сказала, самый простой

Hij zei: "Hallo, ich heiße Joshua.

Он сказал: «Hallo, ich heiße Joshua.

En ik zei: "Ich heiße Gabriel."

Я ответил: «Ich heiße Gabriel.»