Translation of "Alles" in Polish

0.022 sec.

Examples of using "Alles" in a sentence and their polish translations:

Alles...

Wszystko...

Alles… ik herinner me alles nog.

Wszystko... pamiętam wszystko.

- Alles is uitverkocht!
- Alles is verkocht.

Wszystko wyprzedane!

- Alles is klaar.
- Alles is gereed.

Wszystko jest gotowe.

- Alles werd donker.
- Alles werd zwart.

Pociemniało mi w oczach.

- Alles is duidelijk.
- Alles is helder.

Wszystko jasne.

- Is alles klaar?
- Is alles gereed?

Czy wszystko jest gotowe?

Alles stroomt.

Wszystko płynie.

Eet alles.

Niech pan zje wszystko.

Neem alles.

Weź wszystko.

Was alles.

Umyj wszystko.

Alles veranderde.

Wszystko się zmieniło.

Alles goed?

Czy wszystko w porządku?

Was alles!

Umyj wszystko!

Alles werkt.

Wszystko działa.

- Ik herinner me alles.
- Ik weet alles nog.
- Ik onthoud alles.

Wszystko pamiętam.

Ik heb alles gezien en weet alles.

Wszystko już przeżyłem.

- Alles is in orde.
- Alles is prima.

Wszystko w porządku.

- Is alles in orde?
- Is alles goed?

Czy wszystko w porządku?

- Alles komt in orde.
- Alles komt goed.

- Wszystko będzie dobrze.
- Wszystko będzie OK.

- Ik heb alles gehoord.
- Ik hoorde alles.

Wszystko słyszałem.

- Ik herinner me alles.
- Ik onthoud alles.

Wszystko pamiętam.

- Ik heb alles geprobeerd.
- Ik probeerde alles.

Próbowałem wszystkiego.

- Ze hebben alles verloren.
- Zij hebben alles verloren.

Stracili wszystko.

- Het is alles of niets.
- Alles of niets.

Wszystko albo nic.

...voelt alles goed.

wszystko jest w porządku.

Alles is één.

Jeden świat.

Alles is voorbij.

Wszystko jest skończone.

Ik weet alles.

Ja wiem wszystko.

Alles verloopt vlot.

Wszystko idzie gładko.

Alles verliep vlot.

Wszystko poszło gładko.

Alles is uitverkocht!

Wszystko wyprzedane!

Heb je alles?

Masz wszystko?

Liefde overwint alles.

Miłość zwycięża wszystko.

"Alles goed?" "Prima!"

„Wszystko w porządku?” „W najlepszym!”

Alles is normaal.

Wszystko jest normalne.

Bedankt voor alles.

Dziękuję Ci za wszystko.

Laat alles achter.

Zostawić wszystko.

Dames voor alles!

Panie przodem!

Muziek is alles.

Muzyka jest wszystkim.

Dat is alles.

To wszystko.

Wij drinken alles.

Pijemy wszystko.

Alles is geregeld.

Wszystko jest przygotowane.

Alles komt goed.

Wszystko będzie dobrze.

Alles is oke.

Wszystko w porządku.

Is alles daar?

Wszystko tam jest?

Je hebt alles.

Masz wszystko.

Alles is mogelijk.

Wszystko jest możliwe.

Alles is belangrijk.

Wszystko jest ważne.

Is alles duidelijk?

Czy wszystko jest jasne?

- Alles verandert.
- Alles is aan het veranderen.
- De dingen veranderen.

Wszystko się zmienia.

- Met mij is alles ok.
- Met mij is alles kits.

Ze mną wszystko w porządku.

Kijk, alles is doornat.

Wszystko tu jest po prostu przemoczone.

Laten we alles klaarzetten.

Przygotujmy się.

Het antwoord is: alles.

Odpowiedź brzmi: wszystko.

Daaruit is alles ontstaan.

Od tego się wszystko zaczęło.

Ik moest alles leren.

Musiałem się wszystkiego nauczyć.

Bijna alles is verbeterd.

Prawie wszystko zostało poprawione.

Ik ben alles kwijt.

Straciłem wszystko.

De kinderen begrijpen alles.

Dzieci wszystko rozumieją.

Internet heeft alles veranderd.

Internet zmienił wszystko.

Alles liep hem tegen.

Wszystko poszło dla niego nie tak.

Vroeger was alles beter.

W przeszłości wszystko było lepsze.

Ik herinner me alles.

Wszystko pamiętam.

Ik zal alles verklaren.

Wszystko wyjaśnię.

Ik kan alles uitleggen.

Mogę wszystko wyjaśnić.

Niemand kan alles weten.

Nikt nie może wiedzieć wszystkiego.

We besluiten alles samen.

O wszystkim decydujemy wspólnie.

- IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.
- Lucht en leegte, alles is leegte.

Marność nad marnościami i wszystko marność.

- Hij denkt dat hij alles weet.
- Hij gelooft dat hij alles weet.

On myśli, że wszystko wie.

Heeft het Westen alles verloren?

Czy Zachód stracił wszystko?

"We moeten van alles regelen.

"Musimy wszystko przygotować.

We deden altijd alles samen.

Wszystko robiliśmy razem.

Er staat van alles op.

I setki aplikacji.

Alles is veranderd. -Goedemorgen, president.

- Wszystko się zmieniło. - Dzień dobry, panie prezydencie.

Je verliest namelijk van alles.

Bo traci się tyle rzeczy.

Alles leek toen... DAG 304

Wszystko w lesie wydawało się w tym momencie… DZIEŃ 304

Maar dat is niet alles!

Ale to nie wszystko!

Ik heb je alles verteld.

- Powiedziałem Ci już wszystko.
- Powiedziałem ci wszystko.

Jimmy weet alles over auto's.

Jimmy wie wszystko o samochodach.

Niet alles is zwart-wit.

Nie wszystko jest czarno-białe.