Translation of "Oesters" in Japanese

0.002 sec.

Examples of using "Oesters" in a sentence and their japanese translations:

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

- 君は生のカキは食べれますか。
- 生のカキは食べれる?

- Heb je ooit oesters gegeten?
- Heeft u ooit oesters gegeten?
- Hebben jullie ooit oesters gegeten?

牡蠣って食べたことある?

- Thomas eet graag rauwe oesters.
- Tom eet graag rauwe oesters.

トムは生牡蠣が好きなんだよ。

Ik eet geen oesters.

私は牡蠣を食べません。

Thomas eet graag rauwe oesters.

トムは生牡蠣が好きなんだよ。

Ik betreur het eten van die oesters.

そのカキを食べた事を後悔している。

Die oesters van gisteravond zijn niet goed gevallen.

昨晩食べた牡蛎に当たってしまった。