Translation of "Geraden" in Japanese

0.007 sec.

Examples of using "Geraden" in a sentence and their japanese translations:

- Je hebt goed geraden.
- U hebt goed geraden.
- Jullie hebben goed geraden.

- あなたは推理が当たった。
- あなたの推理があたった。
- 正解だよ。

- Ik had gelijk.
- Ik heb het goed geraden.
- Ik gokte goed.

思った通りだ。