Translation of "Heet" in Hungarian

0.009 sec.

Examples of using "Heet" in a sentence and their hungarian translations:

- Hoe heet u?
- Hoe heet je?

Mi a neved?

Heet buiten?

Meleg van kint?

- Hoe heet deze vogel?
- Hoe heet die vogel?

- Hogy nevezik ezt a madarat?
- Hogy hívják ezt a madarat?

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

Tegnap meleg volt.

Ik heet Amal.

A nevem Amal.

Ik heet Luis.

A nevem Luis.

Heet jij Tom?

A neved Tom?

Ik heet Jack.

A nevem Jack.

Het is heet.

Meleg van.

Is het heet?

- Meleg van?
- Meleg?
- Forró?

Hoe heet je?

- Mi a neved?
- Hogy hívnak?

Ik heet John.

- Johnnak hívnak.
- Jánosnak hívnak.

Ik heet Ricardo.

A nevem Ricardo.

Hij heet Tom.

- A neve Tom.
- Tomnak hívják.

Hoe heet hij?

Hogy hívják őt?

Ik heet Tom.

Tomnak hívnak.

- Ik heet Ricardo, en jij?
- Ik heet Ricardo, en u?
- Ik heet Ricardo, en jullie?

A nevem Ricardo, és a tiéd?

- Haar naam is Nina?
- Ze heet Nina?
- Zij heet Nina?

Őt Ninának hívják?

Ik heet Stuart Duncan,

A nevem Stuart Duncan,

Hij heet Bayesiaanse gevolgtrekking.

Ezt bayesi következtetéselméletnek hívjuk.

Hij heet Bob Osteen --

Bob Osteent,

De baby heet Anshika.

A kisbaba neve Anshika,

Het was heet gisteren.

Tegnap meleg volt.

De soep is heet.

- A leves nagyon forró.
- Nagyon forró a leves.

Ik heet ook Tom.

Engem is Tamásnak hívnak.

Hoe heet deze straat?

Mi a neve ennek az utcának?

Dit land heet Rusland.

Ezt az országot Oroszországnak hívják.

We hebben het heet.

Melegünk van.

Ik heet Wang Jiaming.

Jiaming Wangnak hívnak.

Het water is heet.

- Meleg a víz.
- Forró a víz.

De koffie is heet.

- A kávé forró.
- Forró a kávé.

Het is heet vandaag.

Ma meleg van.

Hoe heet uw webpagina?

Mi a weboldalának a címe?

Hoe heet dit gerecht?

Ez meg miféle étel?

Hoe heet uw vriend?

Hogy hívják a barátodat?

Dit metaal heet zink.

Ez a fém a cink.

Ik heet Tanaka Itsjiro.

A nevem Ichiro Tanaka.

Maria's echtgenoot heet Tom.

Mária férjét Tominak hívják.

Hoe heet dit dorp?

- Mi a neve ennek a falunak?
- Hogy hívják ezt a falut?

Hoe heet uw vriendin?

Mi a barátod neve?

- Mag ik vragen hoe u heet?
- Mag ik vragen hoe je heet?

- Megkérdezhetem a neved?
- Szabad lesz megkérdeznem a nevét?

- Het was heel heet.
- Het was heel warm.
- Het was erg heet.

Nagyon meleg volt.

Deze man heet Craig Hicks.

Ez itt Craig Hicks.

De soep is te heet.

- A leves túl forró.
- Túl forró a leves.

Waarom is het zo heet?

Hogyhogy már forró?

Hij heet Tom, niet John.

A neve Tom, és nem John.

Excuseer, hoe heet deze plaats?

- Elnézést, hogy hívják ezt a helyet?
- Bocsánat, mi a neve ennek a helynek?

Hoi, ik heet Ken Saitou.

Üdvözlet, a nevem Ken Saitou.

Mijn Duitse vriend heet Hans.

- A német barátomat Hansnak hívják.
- Hansnak hívják a német barátomat.

Het is hier erg heet.

Nagyon meleg van itt.

Mijn Spaanse vriend heet Enrique.

A spanyol barátomat Enriquenek hívják.

- Hoe heet deze vogel?
- Hoe noem je deze vogel?
- Hoe heet die vogel?

Hogy nevezik ezt a madarat?

- Hoe heet u?
- Hoe heet je?
- Wat is je naam?
- Wat is uw naam?

- Az ön neve?
- Mi a neved?
- Mi a maga neve?

"Mag ik vragen hoe je heet?"

"Na és, hogy hívják?", tudom, hogy sikerrel jártam.

Ik wil weten hoe dit heet.

Szeretném megtudni, mi a neve ennek.

Deze kaart heet de 'Mercator projectie'.

Ezt a térkép egy Mercator vetület.

- Ik ben John.
- Ik heet John.

John vagyok.

Ik ben vergeten hoe zij heet.

Elfelejtettem, hogy hívják.

- Men moet het ijzer smeden als het heet is.
- Smeed het ijzer terwijl het heet is.
- Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

- Addig üsd a vasat, amíg meleg.
- Addig kovácsold a vasat, amíg izzik.

- Mijn naam is Tom.
- Ik heet Tom.

- A nevem Tom.
- Tomnak hívnak.

- Mijn naam is Yamada.
- Ik heet Yamada.

A nevem Yamada.

Hoe heet deze groente in het Engels?

Hogy nevezik angolul ezt a zöldséget?

Gisteren was heet, maar vandaag is milder.

A tegnapi nap forró volt, de ma enyhébb.

- Hoe noem je dit?
- Hoe heet dit?

Hogyan nevezed ezt?

- Ik heet John.
- Mijn naam is John.

A nevem John.

- Ik heet Jack.
- Mijn naam is Jack.

- Jacknek hívnak.
- A nevem Jack.

Dit is mijn zus. Ze heet Julia.

Ez a nővérem. Júliának hívják.

- Ik heet Andrea.
- Mijn naam is Andrea.

Andreának hívnak.

Pas op! De soep is erg heet!

Vigyázz! A leves még forró.

- Ik heet Ricardo.
- Mijn naam is Ricardo.

A nevem Ricardo.