Translation of "Alleenstaand" in French

0.007 sec.

Examples of using "Alleenstaand" in a sentence and their french translations:

Tom is alleenstaand.

Tom est célibataire.

Ze is 35, alleenstaand, hetero.

Elle a 35 ans, est célibataire, hétéro.

- Ben je vrijgezel?
- Ben je alleenstaand?
- Ben je single?

Es-tu seul ?

- Tom is alleenstaand.
- Tom is vrijgezel.
- Tom is single.

Tom est célibataire.