Translation of "Algo" in Polish

0.056 sec.

Examples of using "Algo" in a sentence and their polish translations:

- Dinos algo.
- Díganos algo.
- Dígannos algo.

- Opowiedz nam coś.
- Powiedz nam coś.

- ¿Descubriste algo?
- ¿Descubristeis algo?

Znalazłeś coś?

- ¿Necesitas algo?
- ¿Necesitás algo?

Potrzebujesz czegoś?

- Hagamos algo.
- Construyamos algo.

Zbudujmy coś.

- ¡Di algo!
- ¡Decid algo!

Powiedz coś.

- ¿Has dicho algo?
- ¿Dijiste algo?

- Mówiłeś coś?
- Powiedziałeś coś?

- ¿Acaso oyes algo?
- ¿Oís algo?

Słyszysz coś?

- Tú sabes algo.
- Usted sabe algo.
- Ustedes saben algo.

Ty coś wiesz.

- ¡Intentemos algo!
- Intentemos algo.
- Permíteme hacer algo.
- Permíteme intentarlo.

- Spróbujmy coś.
- Spróbujmy czegoś.
- Wypróbujmy coś.

- ¿Te gustaría beber algo?
- ¿Quieres tomar algo?
- ¿Quieres beber algo?
- ¿Quieres algo para beber?

Chcesz coś do picia?

- ¿Puedo decir algo?
- ¿Podría decir algo?
- ¿Te puedo decir algo?

Mogę coś powiedzieć?

- ¿Algo va mal?
- ¿Pasa algo malo?

Coś nie tak?

- Queremos decirte algo.
- Queremos decirles algo.

- Chcemy ci coś powiedzieć.
- Chcemy wam coś powiedzieć.

- ¿Encontraron algo interesante?
- ¿Encontraste algo interesante?

- Znalazłeś coś interesującego?
- Znalazłaś coś ciekawego?

- Omití algo.
- Pasé algo por alto.

Coś pominąłem.

Algo es algo, peor es nada.

Lepiej mniej niż wcale.

- Queremos algo nuevo.
- Deseamos algo nuevo.

Chcemy czegoś nowego.

- ¿Ha sucedido algo?
- ¿Ha pasado algo?

Czy coś się stało?

- Quiero beber algo.
- Quiero tomarme algo.

Chcę się czegoś napić.

- ¿Querrías comer algo?
- ¿Quieres comer algo?

Chcesz coś do jedzenia?

- ¿Te gustaría beber algo?
- ¿Quieres algo para beber?
- ¿Deseas beber algo?

- Chcesz coś do picia?
- Chce Pani coś do picia?
- Chce Pan coś do picia?

Aconséjale algo.

Poradź mu coś.

¡Intentemos algo!

Spróbujmy coś.

Algo sucedió.

Coś się stało.

Escribe algo.

Napisz coś.

Falta algo.

Czegoś brakuje.

¿Hueles algo?

Czujesz jakiś zapach?

¿Encontraron algo?

Znaleźli coś?

¡Di algo!

Powiedz coś!

¿Necesitás algo?

Potrzebujesz czegoś?

Algo cambió.

Coś się zmieniło.

Encontré algo.

Znalazłem coś.

¿Sucede algo?

Czy coś się dzieje?

¿Algo más?

Coś jeszcze?

¡Haz algo!

Zrób coś!

Siento algo.

Coś czuję.

Escucho algo.

- Słyszę coś.
- Coś słyszę.

Bebe algo.

Napij się.

Hagamos algo.

Zróbmy coś.

¿Ves algo?

Czy widzisz coś?

Come algo.

Zjedz coś.

Omití algo.

Coś pominąłem.

- ¿Quieres alguna cosa?
- ¿Quieres algo?
- ¿Queréis algo?

Chcesz coś?

- Usted debe comer algo.
- Debés comer algo.

- Powinieneś coś zjeść.
- Powinnaś coś zjeść.

- Tengo algo que preguntarte.
- Necesito preguntarte algo.

Muszę cię o coś zapytać.

- ¿Quieres algo de comer?
- ¿Le gustaría comer algo?

Chcesz coś do jedzenia?

- Hice algo estúpido anoche.
- Anoche hice algo estúpido.

Zrobiłem coś głupiego zeszłej nocy.

- Todos quieren algo.
- Todo el mundo quiere algo.

Każdy czegoś chce.

- ¿Puedo ayudarle en algo?
- ¿Puedo ayudaros en algo?

Czy mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc?

- ¿Tienes algo de comer?
- ¿Tienen algo de comer?

Masz cokolwiek do jedzenia?

- ¿Necesitas algo de comida?
- ¿Necesitan algo de comida?

Potrzebujesz jedzenia?

- ¿Qué está pasando?
- ¿Ha pasado algo?
- ¿Pasó algo?

Czy coś się stało?

- ¿Tenés algo para leer?
- ¿Tienes algo para leer?

Masz coś do czytania?

- Por favor, tómate algo.
- Por favor tómese algo.

Proszę się napić.

- Llamadme si descubrís algo.
- Llámame si averiguas algo.

Zadzwoń do mnie, jak się czegoś dowiesz.

- Tengo ganas de comer algo.
- Me comería algo.

Zjadłabym coś.

- ¿Quieres algo de comer?
- ¿Querrías comer algo?
- ¿Querría comer alguna cosa?
- ¿Le gustaría comer algo?
- ¿Te gustaría algo de comer?

- Chcesz coś do jedzenia?
- Zje pan coś?

Pero algo sucedió

Ale wydarzyło się coś,

Permítanme aclarar algo:

Pozwólcie, że coś wyjaśnię:

Construyan algo mejor.

Zbudujmy coś lepszego.

Tiene algo especial.

Jest w niej coś wyjątkowego.

algo muy costoso.

czyli bardzo dużo.

Descubrió algo fascinate.

dokonał fascynującego odkrycia.

Algo totalmente inesperado.

Ktoś zupełnie nieoczekiwany.

¿Quieres comer algo?

Chcesz coś zjeść? Głodna?

O algo así.

lub kimś podobnym.

¿Puedo pedirle algo?

- Czy mogę pana o coś poprosić?
- Czy mógłbym o coś prosić?

Quiero darte algo.

Mam coś dla ciebie.

¿Había algo así?

Było coś takiego?

Quiero comer algo.

Chcę coś zjeść.

Todos queremos algo.

Wszyscy czegoś chcemy.

¿Quiere tomar algo?

Chciałbyś się czegoś napić?

Quiero beber algo.

Chciałbym się czegoś napić.

¿Estás esperando algo?

Czekasz na coś?

Algo huele bien.

Coś tu ładnie pachnie.

¿Queréis comer algo?

Chcecie coś zjeść?

Estoy arreglando algo.

Naprawiam coś.

Tom necesita algo.

Tom czegoś potrzebuje.

¿Puedo comer algo?

Mogę coś zjeść?

Alguien diga algo.

Niech ktoś coś powie.

Algo salió mal.

Coś poszło nie tak.

Tom, di algo.

Tom, powiedz coś.

¿Hay algo nuevo?

Co nowego?

Algo se quema.

Coś płonie.

Algo está pasando.

Coś się dzieje.

Huelo algo quemándose.

- Coś pachnie spalenizną.
- Czuję, jak coś się przypala.

¿Le dijiste algo?

Mówiłeś mu coś?

Quiero algo dulce.

Chcę coś słodkiego.

¿Tienes algo caliente?

Masz coś gorącego?