Translation of "Worden" in Polish

0.034 sec.

Examples of using "Worden" in a sentence and their polish translations:

- Ze worden nerveus.
- Ze worden zenuwachtig.

Zrobili się nerwowi.

- Computers worden steeds verbeterd.
- Computers worden voortdurend verbeterd.

Komputery są ciągle ulepszane.

...voor drugs worden.

turystyki narkotykowej. Nie.

Hormonen worden actief.

Hormony szaleją.

We worden moe.

Zmęczymy się.

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

- Dlaczego chcesz zostać pielęgniarką?
- Czemu chcesz zostać pielęgniarką?
- Dlaczego chcesz być pielęgniarką?

Zal ons gevraagd worden:

padnie pytanie:

Ik moet worden geëxtraheerd.

Muszą mnie stąd ewakuować.

Wat gaan we worden?

Co z nami będzie?

Mary wil lerares worden.

Marysia chce zostać nauczycielką.

Wij willen beroemd worden.

Chcemy być sławni!

Hij wilde boer worden.

On chciałby zostać rolnikiem.

Tom wil piloot worden.

Tom chce zostać pilotem.

Computers worden steeds verbeterd.

Komputery są coraz doskonalsze.

Vrienden worden met de realiteit.

Zaprzyjaźnijcie się z rzeczywistością.

Wilde ik opeens ondernemer worden.

połknęłam bakcyla przedsiębiorczości.

Dus moet je vindingrijk worden.

Więc musisz być pomysłowy.

De baby kon geboren worden.

Dziecko było gotowe do porodu.

Ik voel mezelf zwakker worden.

Czuję się naprawdę słabszy.

...bepaald worden door het maanlicht.

rządzi światło księżyca.

De nachten worden snel langer.

Tutaj noce wydłużają się szybko.

De baby moet gedragen worden.

Dziecko trzeba jeszcze nosić.

En wel honderd jaar worden.

I dożywać nawet stu lat.

De pasgeborene moet beschermd worden.

Słonie muszą chronić słoniątko.

Ze worden voor veel verkocht.

Osiągają dobre ceny.

Hij zal snel beter worden.

On szybko wyzdrowieje.

Zijn zoon wil advocaat worden.

Jego syn chce zostać adwokatem.

Deze zin zal worden vertaald.

To zdanie zostanie przetłumaczone.

Mijn fiets moet worden gerepareerd.

Mój rower potrzebuje naprawy.

Dit shirt moet gestreken worden.

Tą koszulę trzeba wyprasować.

Wil je graag ruimtevaarder worden?

Chcesz zostać kosmonautą?

De wet moet verbeterd worden.

Prawo musi być poprawione.

Waarom wil je verpleegster worden?

Dlaczego chcesz zostać pielęgniarką?

Ik wil niet neergeschoten worden.

Nie chcę być zastrzelony.

Zij wil een zanger worden.

Ona chce zostać piosenkarką.

Niet alles kan worden verklaard.

- Nie wszystko da się wytłumaczyć.
- Nie wszystko może być wyjaśnione.

Ik wil niet uitgelachen worden.

Nie mam ochoty być pośmiewiskiem.

We worden niet allemaal verkouden.

Nie wszyscy łapiemy przeziębienie.

Ooit wilde ik astrofysicus worden.

Kiedyś chciałem być astrofizykiem.

Mijn horloge moet worden gerepareerd.

Mój zegarek wymaga naprawy.

Ik wil graag leraar worden.

Chciałbym zostać nauczycielem.

Het huis moet gerenoveerd worden.

Dom wymaga naprawy.

- Hij besloot om arts te worden.
- Hij heeft besloten om dokter te worden.

Postanowił zostać lekarzem.

- Kan dat ook anders geformuleerd worden?
- Kan het op een andere manier verwoord worden?

Czy można to ująć inaczej?

Ik wilde moeder worden en echtgenote.

Chciałam być mamą i żoną.

Ze moeten worden gevonden en vernietigd.

Trzeba je znaleźć i zniszczyć.

Al deze dingen kunnen worden gemeten.

Wszystko to jest mierzalne.

Mijn oma wilde thuis begraven worden.

Babcia pragnęła być pochowana w domu.

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

Jej młode muszą być karmione przez całą dobę.

Ik voel mijn handen... ...ijskoud worden.

Czuję, że moje ręce... już są jak lód.

Deze rotsen worden hier erg glibberig.

Ta skała jest bardzo śliska.

Te licht en ze worden opgemerkt.

Jeśli jest za jasno, łatwo je dostrzec.

...en vrouwen worden verliefd op mannen.

a kobiety zakochują się w mężczyznach.

Ze zijn gevoelig. Ze worden ziek.

Są delikatne. Chorują.

Ze worden dan aan boord geworpen,

Te, które to przeżyją,

Als er alleen woorden gebruikt worden,

Kiedy używamy tylko słów,

Hij was bang uitgelachen te worden.

Obawiał się wyśmiania.

Ik moet dat nog gewoon worden.

Muszę się do tego przyzwyczaić.

De doodstraf zou afgeschaft moeten worden.

Kara śmierci powinna zostać zniesiona.

Doe wat er gedaan moet worden.

Rób wszystko, co musi być zrobione.

Ik wil je vaste vriend worden.

Chcę być twoim chłopakiem.

De lucht zal snel helder worden.

Wkrótce się przejaśni.

Kan dat ook anders geformuleerd worden?

Można to powiedzieć inaczej?

We worden een klein, onderling afhankelijk werelddorp.

Stajemy się małą, współzależną, globalną wioską.

Synestias worden in het hele universum gecreëerd.

W każdym zakątku wszechświata powstały synestie,

Ik voel mijn handen al... ...ijskoud worden.

Czuję, że moje ręce... już są jak lód.

Er is minder kans te worden gebeten...

Jest mniejsza szansa, że mnie ugryzie,

Maar dit verlies kan teniet gedaan worden

Strata może być jednak uzupełniona

Naarmate ze groeien, worden ze steeds veeleisender.

Ich wymagania wobec matki rosną wraz z nimi.

...zodat familieleden naar de maaltijd worden gelokt.

naprowadzają członków rodziny na pokarm.

...worden diepe valleien in het duister gehuld.

Głębokie doliny toną w ciemności.

Simpel gezegd, worden mannen verliefd op vrouwen...

Ujmując rzecz prosto, mężczyźni zakochują się w kobietach,

Waarschuwing: niet-ondersteunde tekens worden weergegeven als '_'.

Uwaga: nieobsługiwane znaki są wyświetlane w postaci: '_'.

Hij hoopte beroemd te worden als dichter.

Miał nadzieję zyskać sławę jako poeta.

Boter en kaas worden uit melk gemaakt.

Masła i sery są robione z mleka

Er is geen reden boos te worden.

Nie ma powodu się złościć.

- Het wordt eng.
- Het zal eng worden.

To będzie straszne.

Het kan niet oneindig geheim gehouden worden.

To nie może być trzymane w tajemnicy w nieskończoność.

Het kan in een dag worden gedaan.

Można to zrobić w jeden dzień.

De tweede taal mag vrij gekozen worden.

Drugi język można swodobnie wybierać.

In deze kamer mag niet gerookt worden.

W tym pomieszczeniu nie wolno palić.

Respecteer uzelf en ge zult gerspecteerd worden.

Szanuj siebie, a będziesz szanowany.

- Afspraken moeten gerespecteerd worden.
- Afspraak is afspraak.

Umów należy dotrzymywać.

In de lente worden de dagen langer.

Wiosną dni stają się dłuższe.

Jullie moeten een tweetalig land worden. Het kan niet anders. Jullie moeten een tweetalig land worden. Ja, toch?

Będziecie musieli stać się dwujęzyczni. Nie da się inaczej.

Daardoor kunnen we wel mikpunt van spot worden,

Narażamy się w ten sposób na kpiny,

Dit kan moeilijk worden. Maar laten we beginnen.

To może być trudne. Spróbujmy.

Hoe mensen beter worden in wat ze doen.

jak ludzie stają się lepsi w tym, co robią.

Niet alleen dieren worden beïnvloed door de maan.

Jednak księżyc ma wpływ nie tylko na zwierzęta.

In de makakengemeenschap worden vriendschappen gevormd door vlooien.

W społeczności makaków przyjaźnie zawiera się przez iskanie.

Om dat te leren, moet je oud worden.

Ta wiedza przychodzi z wiekiem.

Naar de uiteinden die het snelst koud worden.

To właśnie kończyny szybko stają się zimne.

Op de meeste servers, zoals spelletjes gemaakt worden,

Na większości serwerów z grami

Individuele offers worden gebracht zodat de kolonie overleeft.

Wymaga poświęceń, by kolonia mogła przetrwać.