Translation of "Iedere" in Polish

0.019 sec.

Examples of using "Iedere" in a sentence and their polish translations:

Ik loop iedere dag.

Codziennie chodzę pieszo.

Ren je iedere dag?

Biegasz codziennie?

- Iedere morgen leest hij de krant.
- Iedere morgen leest ze de krant.

Co rano czyta gazetę.

- Mijn vader wandelt iedere dag.
- Mijn vader maakt iedere dag een wandeling.

Mój ojciec spaceruje codziennie.

De schoonheid tart iedere beschrijving.

Piękno jest nie do opisania.

Ik doe iedere morgen boodschappen.

Robię zakupy każdego ranka.

Ik kijk iedere dag televisie.

Telewizję oglądam codziennie.

Doe je iedere dag boodschappen?

Czy codziennie chodzisz na zakupy?

De trein gaat iedere dertig minuten.

Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.

Ik was mijn gezicht iedere ochtend.

Myję twarz codziennie rano.

Iedere morgen leest hij de krant.

On czyta gazetę każdego rana.

Ik neem iedere dag een douche.

Codziennie biorę prysznic.

Ik rijd iedere dag naar Tokio.

Jeżdżę do Tokio codziennie.

Iedere morgen leest ze de krant.

Co rano czyta gazetę.

Ze drinkt iedere ochtend een fles melk.

Ona codziennie rano pije butelkę mleka.

Ik studeer iedere dag een uur Engels.

Codziennie przez godzinę uczę się angielskiego.

Iedere tien minuten gaat er een bus.

Autobus odjeżdża co dziesięć minut.

Ik ga iedere dag vroeg naar huis.

Codziennie wracam do domu wcześnie.

Mijn ouders bellen me iedere dag op.

Moi rodzice dzwonią do mnie codziennie.

Iedere keer als het regent, lekt het dak.

Zawsze gdy pada, dach przecieka.

Tom staat iedere morgen om zes uur op.

Tom wstaje co rano o szóstej.

Ik ontmoet niet iedere dag iemand als jij.

Nie co dzień spotykam kogoś takiego, jak ty.

- Ik zwem elke dag.
- Ik zwem iedere dag.

Pływam codziennie.

Die ervoor zorgt dat iedere speler op de server

żeby każdy gracz z serwera,

Tom zegt dat hij iedere nacht van Maria droomt.

Tom powiedział, że co noc śni mu się Mary.

Het is een besluit dat je iedere dag weer neemt.

decyzje, które podejmujemy każdego dnia.

Als ik zou kunnen, zou ik iedere dag kokoscake eten.

Gdybym mógł, codziennie jadłbym ciasto kokosowe.

In de Verenigde Staten vindt iedere tien jaar een volkstelling plaats.

W USA co dziesięć lat odbywa się spis ludności.

Ik vond het nodig om iedere dag vroeg op te staan.

Uznałem, że muszę wstawać wcześnie co rano.

Toen ik klein was moest ik iedere dag wortels eten van moeder.

W dzieciństwie mama zmuszała mnie do jedzenia marchewek codziennie.

- Iedere morgen leest ze de krant.
- Ze leest elke morgen de krant.

Ona każdego rana czyta gazetę.

- Ik ween elke keer wanneer ik dat lied hoor.
- Ik huil iedere keer wanneer ik dat lied hoor.

Zawsze płaczę, kiedy słyszę tę piosenkę.

- In de Verenigde Staten vindt om de tien jaar een volkstelling plaats.
- In de Verenigde Staten vindt iedere tien jaar een volkstelling plaats.

W USA co dziesięć lat odbywa się spis ludności.