Translation of "Voortdurend" in Korean

0.012 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their korean translations:

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

이 말은 호흡과정내내 폐가 움직인다는 뜻인데요,

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

생명 유지의 질서에 반하는 커다란 역경에 맞서야 하고

Is het voortdurend vervolgen van de seksuele minderheid.

계속해서 성적 소수를 단죄하는 겁니다.