Translation of "Zussen" in Finnish

0.011 sec.

Examples of using "Zussen" in a sentence and their finnish translations:

Hebben jullie zussen?

Onko teillä siskoja?

Zijn jullie zussen?

Oletteko te siskoja?

Zijn zij zussen?

Ovatko he siskoksia?

Tom heeft drie zussen.

Tomilla on kolme siskoa.

Heb je broers en zussen?

Onko sinulla veljiä tai siskoja?

Hij heeft drie oudere zussen.

Hänellä on kolme isosiskoa.

Beide zussen zijn erg knap.

Molemmat sisaret ovat hyvin kauniita.

Ik heb twee oudere zussen.

- Minulla on kaksi vanhempaa siskoa.
- Minulla on kaksi isosiskoa.

Tom heeft 12 broers en zussen.

Tomilla on kaksitoista sisarusta.

Ik heb geen broers of zussen.

- Minulla ei ole yhtään veljeä tai siskoa.
- Minulla ei ole veljiä tai siskoja.

Mijn vader heeft vijf broers en zussen.

Minun isälläni on viisi sisarusta.