Translation of "Karşılaşıyorum" in Dutch

0.002 sec.

Examples of using "Karşılaşıyorum" in a sentence and their dutch translations:

Hâlâ düzenli olarak tesadüfen ilginç fikirlerle karşılaşıyorum

Ik kom nog steeds bij toeval in aanraking met interessante ideeën.

- Bu soruyla çok karşılaşıyorum.
- Bu soru bana çok soruluyor.

Die vraag wordt me dikwijls gesteld.