Translation of "Nombre" in Polish

0.022 sec.

Examples of using "Nombre" in a sentence and their polish translations:

- Tu nombre fue mencionado.
- Se mencionó tu nombre.
- Mencionaron su nombre.

Wspomniano twoje nazwisko.

- He olvidado su nombre.
- Olvidé su nombre.

Zapomniałem jej imienia.

- He olvidado su nombre.
- Olvidé su nombre.
- Se me olvidó su nombre.

Zapomniałem jego nazwiska.

- ¿Cuál es su nombre?
- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Cuál es vuestro nombre?

- Jak się pan nazywa?
- Jak masz na imię?
- Jak się nazywasz?
- Jak pani na imię?

¿Conoces mi nombre?

- Czy znasz moje imię?
- Czy znacie moje imię?

Dime tu nombre.

Powiedz, jak się nazywasz.

Hola, mi nombre es Pekka. ¿Cuál es tu nombre?

Cześć, mam na imię Pekka. Jak masz na imię?

- Nadie sabe su nombre.
- Nadie se sabe su nombre.
- Nadie sabe cuál es su nombre.

- Nikt nie wie, jak on się nazywa.
- Nikt nie zna jego imienia.

- Nadie sabe su nombre.
- Nadie sabe cuál es su nombre.

Nikt nie zna jej imienia.

- No recuerdo tu nombre.
- No me acuerdo de tu nombre.

Nie pamiętam twojego imienia.

Su nombre es Torn.

Ma na imię Torn.

Mi nombre es Joel

Nazywam się Joel

Su nombre suena familiar.

Jego imię brzmi znajomo.

No recuerdo tu nombre.

Nie pamiętam twojego imienia.

Necesito saber su nombre.

Muszę znać jego imię.

Mi nombre es Roberto.

Mam na imię Roberto.

Nunca olvido un nombre.

Nigdy nie zapominam imienia.

Ay, ¡di tu nombre!

Och, powiedz swoje imię!

Él dijo mi nombre.

Wywołał moje imię.

¿Puedo preguntarle su nombre?

Jak pańska godność?

Mi nombre es Hashimoto.

Nazywam się Hashimoto.

- Olvidé su nombre.
- Se me ha olvidado su nombre por completo.

Zapomniałem, jak on się nazywa.

- Por favor, dígame su nombre.
- Dígame su nombre.
- Por favor, dime tu nombre.
- Por favor, dime cómo te llamas.

Można prosić o pańską godność?

- No puedo recordar su nombre.
- No me puedo acordar de su nombre.

- Nie mogę zapamiętać jego imienia.
- Nie pamiętam jego imienia.

- ¿Podría deletrear su nombre, por favor?
- ¿Puede deletrear su nombre, por favor?

Czy mógłby pan przeliterować swoje nazwisko?

Y su nombre es fotolitografía.

Nazywa się on fotolitografia.

Y su nombre es ‘supresión’.

zwanego "wymazaniem".

Pocos estudiantes conocían su nombre.

Niewielu uczniów znało jego imię.

María. Este es mi nombre.

- Moje imię brzmi María.
- María – oto moje imię.

¿Cuál es su nombre, señor?

Jak się pan nazywa?

¿Puede escribir su nombre acá?

Możesz tu wpisać swoje nazwisko?

Ese no es mi nombre.

To nie jest moje imię.

Pregúntale cuál es su nombre.

Zapytaj go jak ma na imię.

¿Cómo se pronuncia tu nombre?

Jak wymawia się twoje imię?

No quiero saber su nombre.

Nie chcę znać jego imienia.

Nunca te dije mi nombre.

Nigdy nie powiedziałam ci, jak mam na imię.

Mi verdadero nombre es Tom.

Moje prawdziwe imię to Tom.

Su nombre entonces era Agnes.

- Jej imię wtedy brzmiało Agnes.
- Wtedy nazywała się Agnes.

Él se cambió el nombre.

Zmienił swoje imię.

Escriba su nombre en mayúsculas.

Napisz swoje nazwisko wielkimi literami.

Escriba su nombre y dirección.

Zapisz swoje nazwisko i adres.

Nadie sabe su verdadero nombre.

Nikt nie zna jego prawdziwego nazwiska.

Tu nombre me es familiar.

Pańskie nazwisko jest mi znane.

No consigo recordar su nombre.

Nie mogę przypomnieć sobie jej imienia.

No me sé su nombre.

Nie znam jej imienia.

Todo en nombre de la ciencia.

a wszystko to w imię nauki.

Su nombre traducido significa "aliento venenoso",

Jego nazwa dosłownie oznacza „trujący oddech”.

Octopus vulgaris es el nombre científico.

Jej nazwa naukowa to Octopus vulgaris.

Sí, mi nombre es Karen Smith.

Tak, nazywam się Karen Smith.

- Firma tu nombre allí.
- Firme aquí.

Podpisz tutaj.

Me preguntó cuál era mi nombre.

Zapytał mnie, jak się nazywam.

Ni siquiera me sabía su nombre.

Nawet nie wiem, jak miał na imię.

Se te olvidó borrar tu nombre.

Zapomniałeś wymazać swoje imię.

Creo que su nombre es Tom.

Myślę, że on ma na imię Tom.

Complete con su nombre y dirección.

Wpisz swoje imię i adres.

Siempre se me escapa su nombre.

Jego nazwisko często mi umyka.

Conozco el nombre de este animal.

Znam nazwę tego zwierzęcia.

Dime el nombre del noveno mes.

Powiedz mi nazwę dziewiątego miesiąca.

¿Bajo qué nombre trabajaste como agente?

Pod jakim imieniem pracowałeś jako agent?

Él apenas puede escribir su nombre.

Z trudem udaje mu się napisać własne imię.

Respondí automáticamente cuando oí mi nombre.

Kiedy usłyszałem swoje nazwisko, machinalnie odpowiedziałem.

- Tom no se acuerda nunca de mi nombre.
- Tom nunca se acuerda de mi nombre.

Tom nigdy nie pamięta mojego imienia.

- No sé como pronunciar el nombre de él.
- No sé cómo pronunciar el nombre de él.

Nie wiem, jak wymówić jego imię.

- El muchacho talló su nombre en el árbol.
- El chico grabó su nombre en el árbol.

Chłopiec wyciął swoje imię na drzewie.

- Su nombre será olvidado en poco tiempo.
- Dentro de poco ya no se recordará su nombre.

Jego nazwisko szybko zapomną.

Le dimos un nombre a nuestro descubrimiento:

Naszemu odkryciu nadaliśmy imię:

El nombre de la bebé es Hansika.

Dziewczynka ma na imię Anshika.

¿Alguien sabe acaso el nombre del difunto?

Czy ktoś zna nazwisko zmarłego?

- Mi nombre es Jisung.
- Me llamo Jisung.

Mam na imię Jisung.

Tom pudo oír que llamaban su nombre.

Tom mógł słyszeć, że jego imię zostało powiedziane.

En nombre de la luna, ¡te castigaremos!

W imię Księżyca, ukarzę cię.

Tom tenía una novia de nombre María.

Tom miał dziewczynę o imieniu Mary.

¿Cuál es tu nombre de chica favorito?

- Jakie jest twoje ulubione imię dla dziewczynki?
- Jakie jest twoje ulubione imię żeńskie?

Solo sé su nombre, eso es todo.

Znam go tylko z nazwiska.

- Mi nombre es Yamada.
- Me llamo Yamada.

Nazywam się Yamada.

Llamemos a las cosas por su nombre.

Nazwijmy rzeczy po imieniu.

No conozco a nadie con ese nombre.

Nie znam nikogo o tym imieniu.

Tom usa el nombre Mary en internet.

Tom używa w Internecie imienia Mary.

- Mi nombre es Laurie.
- Me llamo Laurie.

Mam na imię Laurie.

- ¿Cuál es su nombre?
- ¿Cómo se llama?

Jak Państwo się nazywają?

Pienso que Tom es un nombre bonito.

Myślę, że Tom to piękne imię.

Tom no se acuerda de mi nombre.

Tom nie pamięta mojego imienia.

- Me llamo Farshad.
- Mi nombre es Farshad.

Nazywam się Farshad.

Escribe tu nombre con lápiz, por favor.

Proszę, napisz swoje imię ołówkiem.

Ni siquiera sabe escribir su propio nombre.

Nie potrafi się nawet podpisać.

Mi hermano lo hizo en mi nombre.

Mój brat zrobił to w moim imieniu.

El nombre de mi hermana es Patricia.

Moja siostra ma na imię Patricia.