Translation of "Heet" in Korean

0.005 sec.

Examples of using "Heet" in a sentence and their korean translations:

En het is nog steeds heet. Heet.

여전히 덥습니다 더워요, 더워

-- dit heet formele meditatie --

이것은 형식적 명상이라고 부릅니다.

Ik heet Stuart Duncan,

제 이름은 스튜어트 덩컨입니다.

Hij heet Bayesiaanse gevolgtrekking.

베이지안 추론이라고 불리는 기법입니다.

Hij heet Bob Osteen --

밥 오스틴에게 부탁했습니다.

De baby heet Anshika.

아이의 이름은 안쉬카입니다.

-- hij heet Geshe Kelsang Gyatso --

--성함이 게시 켈솅 얏소입니다--

Dit systeempje heet een tip-up.

이 작은 장치는 '팁업'이라고 합니다

Deze kaart heet de 'Mercator projectie'.

이 지도는 메르카토르 법이라고 합니다.

Dit gebied heet het Land van Draken...

'용들의 땅'이라 알려진 이곳에는

Of in haar hoofd kruipen, dat heet speculatief opsporen.

반면 데이나의 입장이 돼 보는 건 추론적 추적이라고 합니다

In de zinderende Mexicaanse woestijn wordt het zo heet...

‎작열하는 멕시코 사막의 더위에...

Jij beslist. Maar schiet op, het is hier heet.

결정은 당신 몫이지만 서두르세요, 더우니까요

Dat lijkt me goed, het wordt heet hier boven.

좋은 결정일 겁니다 지금 이 위쪽은 너무 뜨거워지고 있거든요

Het is hier heet en ik moet me weer hydrateren.

이곳은 덥고 저는 수분을 섭취해야 합니다

Het universum was heet en compact en heel erg gelijkmatig,

우주는 뜨겁고 밀도가 높으며 정말 부드러웠습니다.

Of je gaat in haar hoofd zitten, dat heet speculatief opsporen.

반면 데이나의 입장이 돼 보는 건 추론적 추적이라고 합니다

Ze is een geweldige meid. Ze heet Dana, een Sint Bernard reddingshond.

아주 멋진 녀석으로 이름은 데이나고 세인트 버나드 구조견입니다

Traci Roach, eigenaar van een exotische dierenwinkel in Arizona.. ...en nee, dat is geen pseudoniem, zo heet ze echt...

애리조나의 이색 반려동물 가게를 운영하는 트레이시 로치는 가명이 아닌 본명으로