Translation of "Kaars" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Kaars" in a sentence and their japanese translations:

De kaars is uitgegaan.

ロウソクが燃え尽きた。

Tom heeft de kaars uitgeblazen.

トムは蝋燭を吹き消した。

- Tom heeft de kaarsen uitgeblazen.
- Tom heeft de kaars uitgeblazen.

トムは蝋燭を吹き消した。