Translation of "Getrouwd" in Hungarian

0.018 sec.

Examples of using "Getrouwd" in a sentence and their hungarian translations:

- Ben je getrouwd?
- Bent u getrouwd?

- Házas vagy?
- Nős vagy?
- Önök házasok?

"Getrouwd?" "Gescheiden."

— Házas? — Elváltam.

- Waarom ben je getrouwd?
- Waarom bent u getrouwd?
- Waarom zijn jullie getrouwd?

Miért vagy házas?

- We zijn niet getrouwd.
- Wij zijn niet getrouwd.

Nem vagyunk házasok.

Ze zijn getrouwd.

- Megházasodtak.
- Összeházasodtak.
- Egybekeltek.
- Egymáséi lettek.
- Kimondták egymásnak a boldogító igent.
- Frigyre léptek.
- Összekötötték az életüket.

Bent u getrouwd?

Önök házasok?

Tom is getrouwd.

- Tom házas.
- Tom nős.

Is Tom getrouwd?

Tom házas?

Ik was getrouwd.

- Házas voltam.
- Nős voltam.
- Férjnél voltam.

Ben je getrouwd?

- Házas vagy?
- Nős vagy?

Is zij getrouwd?

- Házas?
- Férjezett?
- Férjnél van?

- Tom is in Boston getrouwd.
- Tom is getrouwd in Boston.

- Tamás megnősült Bostonban.
- Tamás megházasodott Bostonban.

Ze is niet getrouwd.

Nincs férjnél.

Hij is niet getrouwd.

Nem házas.

Ja, ik ben getrouwd.

- Igen, én házas vagyok.
- Igen, házas vagyok.

Wij zijn niet getrouwd.

Nem vagyunk házasok.

Hij is al getrouwd.

Ő már házas.

Ben je ooit getrouwd?

Voltál már valamikor házas?

Ze is nooit getrouwd.

- Sosem házasodott meg.
- Sosem ment férjhez.

Hij is nooit getrouwd.

- Sosem házasodott meg.
- Sosem nősült meg.

Mijn baas is getrouwd.

A főnököm nős.

Is je zus getrouwd?

- Házas a nővéred?
- A nővéred férjnél van?
- Van férje a húgodnak?

Larry Ewing is getrouwd.

- Larry Ewing házas.
- Larry Ewing nős.

Wanneer ben je getrouwd?

- Mikor házasodtál meg?
- Mikor házasodtál?

Ze is al getrouwd.

Már megházasodott.

Ik ben nog niet getrouwd.

Még nem vagyok házas.

Ik ben getrouwd met Lori.

Lori a feleségem.

Ze zijn tien jaar getrouwd.

Tíz éve házasok.

- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

17 évesen házasodott meg.

- Hoe wist ge dat hij getrouwd is?
- Hoe wist je dat hij getrouwd was?

Hogy tudtad meg, hogy férjhez ment?

Ze is op haar zeventiende getrouwd.

17 évesen házasodott meg.

Ze is getrouwd met een muzikant.

Hozzáment egy zenészhez.

Zij is getrouwd met een buitenlander.

Egy külföldihez ment feleségül.

Ze zijn drie maanden geleden getrouwd.

Három hónapja házasok.

Ze zijn zes maanden geleden getrouwd.

Hat hónapja esküdtek.

- Ik ben getrouwd.
- Ik ben gehuwd.

- Házas vagyok.
- Nős vagyok.
- Férjezett vagyok.
- Férjnél vagyok.

Je bent niet getrouwd, of wel?

Nem házas ön, így van?

Tom is getrouwd met een tandarts.

Tomnak egy fogorvosnő a felesége.

Tom is getrouwd met een lerares.

Tom egy tanárhoz ment hozzá.

Ik heb twee zusters, allebei getrouwd.

Két nővérem van, mindketten házasok.

We zijn zeven jaar geleden getrouwd.

Öt évvel ezelőtt házasodtunk össze.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

- Nős vagyok, és van két gyermekem.
- Férjezett vagyok, és van két gyermekem.
- Házas vagyok, és két gyerekem van.

Ik weet niet wanneer ze getrouwd is.

Nem tudom, mikor ment férjhez.

Ik ben getrouwd toen ik 19 was.

Tizenkilenc évesen házasodtam.

Tom en Maria zijn op Valentijnsdag getrouwd.

Tom és Mary Valentin-napon házasodtak össze.

Tom en Mary zijn afgelopen voorjaar getrouwd.

Tom és Mari most tavasszal házasodtak össze.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Nős és van három gyereke.

Tom en Maria zijn op kerstavond getrouwd.

Tamás és Mária szenteste napján házasodtak össze.

- Ik ben niet getrouwd.
- Ik ben ongehuwd.

Nem vagyok nős.

Ze is getrouwd toen ze 25 was.

- Huszonöt évesen házasodott meg.
- Huszonöt éves korában ment férjhez.

- Ze is met hem getrouwd.
- Ze trouwde hem.

Hozzáment.

- Toen was ik getrouwd.
- Toen was ik gehuwd.

Abban az időben házas voltam.

Ik vraag me af of hij getrouwd is.

Kíváncsi vagyok, hogy házas-e.

Ze slapen in aparte kamers, hoewel ze getrouwd zijn.

Hiába, hogy házasok, még mindig külön szobában alszanak.

We waren dertig jaar getrouwd voordat we uit elkaar gingen.

Harminc évig voltunk házasok, mielőtt elváltunk.

Yumiko is afgelopen juni getrouwd met een jeugdvriend van haar.

Yumiko egy gyermekkori barátjához ment férjhez tavaly júniusban.

- Je weet dat ik getrouwd ben.
- Je weet dat ik gehuwd ben.
- U weet dat ik getrouwd ben.
- U weet dat ik gehuwd ben.

Tudod, hogy házas vagyok.

Heb je er spijt van dat je met me getrouwd bent?

Bánod már, hogy összeházasodtál velem?

Mijn zus is getrouwd met haar klasgenoot van de middelbare school.

Nővérem egy középiskolai osztálytársához ment férjhez.

- Je was toch niet met die getatoeëerde kerel getrouwd die ze geboeid hebben meegenomen?
- Je was toch niet getrouwd met die getatoeëerde kerel die ze in handboeien hebben meegenomen?

Nem voltatok házasok a tetovált fiúval, akit bilincsben vittek el?

- Ze waren jong toen ze trouwden.
- Zij zijn getrouwd toen ze nog jong waren.

Fiatalon házasodtak.

Ik denk niet dat hij homo is. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Nem hiszem, hogy homoszexuális. Megnősült és három gyermeke van.

- Voor zover ik weet is zij nog altijd niet gehuwd.
- Voor zover ik weet, is zij nog niet getrouwd.

Tudtommal még nem házas.