Translation of "Kreeg" in English

0.014 sec.

Examples of using "Kreeg" in a sentence and their english translations:

Hij kreeg applaus.

He got an ovation.

Ze kreeg promotie.

- She was graded up.
- She was promoted.

En kreeg waardevolle feedback.

and garner valuable feedback.

Tom kreeg een paniekaanval.

Tom had a panic attack.

Hij kreeg de bal.

He got the ball.

Tom kreeg een inzinking.

Tom cracked up.

Kreeg je Toms bericht?

Did you get Tom's message?

Ik kreeg een zonnebrand.

I got a sunburn.

Ik kreeg een uitnodiging.

I received an invitation.

Tom kreeg een levertransplantatie.

Tom received a liver transplant.

Skura kreeg een miskraam.

Skura miscarried.

kreeg mijn school twee bombedreigingen.

my school received two bomb threats.

Toen kreeg de muis jongen.

And then they had babies.

Ik kreeg veel ongevraagd advies

I got a lot of unsolicited advice

Toen ik mijn diagnose kreeg,

when I got my diagnosis,

Hij kreeg natuurlijk de scan.

He got the scan, obviously.

Ik kreeg een e-mailbericht.

I received an email message.

Ze kreeg vandaag de elektriciteitsrekening.

She received the electricity bill today.

Hij kreeg een aangetekende brief.

He received a registered letter.

Elk kind kreeg een cadeautje.

Each child was given a present.

Ik kreeg een droge keel.

My throat went dry.

En je kreeg uiteindelijk een kaasschaaf.

and you had gotten a salad spinner instead.

Ik kreeg slaag op beide wangen.

I got slapped on both cheeks.

Toen kreeg ik een goed idee.

I hit upon a good idea then.

Plotseling kreeg ik een goed idee.

Suddenly, a good idea occurred to me.

- Tom had heimwee.
- Tom kreeg heimwee.

Tom was homesick.

Ik kreeg een paar nieuwe schoenen.

I got a pair of new shoes.

Afgelopen jaar kreeg ik een beroerte.

I had a stroke last year.

Ik kreeg een bericht van Tom.

I got a message from Tom.

Ieder van hen kreeg een prijs.

Each of them was given a prize.

Tom kreeg meer kerstcadeaus dan Maria.

Tom got more Christmas presents than Mary.

Sami kreeg een bericht op Instagram.

Sami got a message on Instagram.

Ze kreeg shampoo in haar ogen.

She got some shampoo in her eyes.

Algerije kreeg zijn onafhankelijkheid in 1962.

Algeria got its independence in 1962.

Ik kreeg de kluis niet open.

I couldn't get the safe open.

- Hij kreeg van de professor een gouden polshorloge.
- Hij kreeg van de leraar een gouden polshorloge.

He was given a gold watch by the teacher.

Ik kreeg duizenden brieven en e-mails.

I got thousands of letters and emails.

Mijn vrouw kreeg vorige week een baby.

My wife had a baby last week.

Ik kreeg een pijl in mijn knie.

I took an arrow in the knee.

Ik lachte zoveel tot ik buikpijn kreeg.

I laughed so much my stomach hurts.

Tom kreeg een telefoontje van het ziekenhuis.

Tom got a phonecall from the hospital.

Ik kreeg een brief van mijn zus.

I received a letter from my sister.

Ze kreeg een cadeau van haar vriend.

She got a present from her boyfriend.

Zij kreeg eeuwige roem door haar werk.

She attained everlasting fame through her work.

De eerste keer kreeg hij geen stijve.

The first time it didn't get hard.

Tom kreeg best wel veel positieve reacties.

Tom got quite a few positive responses.

Tom kreeg exact waar hij om vroeg.

Tom got exactly what he asked for.

Zij kreeg een baan als opname-ingenieur.

She got a job as a recording engineer.

Ze kreeg internationale bijval voor haar onderzoek.

She received international acclaim for her research.

- In welk land kreeg u als kind uw inentingen?
- In welk land kreeg je als kind je inentingen?

In what country did you receive your immunizations as a child?

Toen kreeg ze de geest -- haar epipha-moment --

And then she got the big clue - I call it an 'epipha-me' -

kreeg hij vaak eersteklas cijfers voor zijn werk.

often getting first-class grades for his work.

Ik kreeg de indruk dat hij dichtbij was.

I had the impression that he was close.

De rest van het leger kreeg soortgelijke bevelen.

The rest of the army was given similar orders.

Nadat ik een antwoord kreeg op die vragen

So after I got past those preliminary questions,

Elk van de drie jongens kreeg een prijs.

Each of the three boys got a prize.

Het meisje kreeg een prijs voor goed gedrag.

The girl was given a prize for good conduct.

Toen haar kat stierf, kreeg Diana een zenuwinzinking.

When her cat died, Diana went to pieces.

Tom kreeg zijn auto niet aan de praat.

Tom couldn't get his car started.

- Ik had een idee.
- Ik kreeg een idee.

I hit on an idea.

Ik kreeg de keus tussen thee en koffie.

I was offered the choice of tea or coffee.

Mijn broer kreeg een baan aangeboden in Boston.

My brother took a job offered in Boston.

Hij kreeg van de leraar een gouden polshorloge.

He was given a gold watch by the teacher.

Tom kreeg alles wat hij wilde voor Kerstmis.

Tom got everything he wanted for Christmas.

Mary kreeg alles wat ze wilde voor kerst.

Mary got everything she wanted for Christmas.

Maria kreeg spijt voor wat ze had gedaan.

Mary felt remorse for what she'd done.