Translation of "Gotea" in Polish

0.007 sec.

Examples of using "Gotea" in a sentence and their polish translations:

El techo ya no gotea mucho;

sufit nie będzie już tak bardzo przeciekał;

El sudor gotea de su cara.

Pot kapie mu z twarzy.

- El grifo gotea.
- La canilla está goteando.

Kran kapie.

Cada vez que llueve, el techo gotea.

Zawsze gdy pada, dach przecieka.