Translation of "Llená" in German

0.007 sec.

Examples of using "Llená" in a sentence and their german translations:

- Llená este formulario.
- Completá este formulario.
- Completa este formulario.
- Complete este formulario.

Fülle dieses Formular aus.

- Llene este formulario.
- Llená este formulario.
- Completá este formulario.
- Completa este formulario.
- Complete este formulario.

- Fülle dieses Formular aus.
- Füllen Sie dieses Formular aus.