Translation of "分解できなくなるからです" in Dutch

0.009 sec.

Examples of using "分解できなくなるからです" in a sentence and their dutch translations:

微生物は残留物を迅速に 分解できなくなるからです

en kunnen de microben het residu niet efficiënt afbreken.