Translation of "一些佛罗里达政客" in Turkish

0.034 sec.

Examples of using "一些佛罗里达政客" in a sentence and their turkish translations:

一些佛罗里达政客 把系统的问题归咎于德勤——

Bazı Florida politikacıları sistemin Deloitte ile ilgili olan sorunlarını suçladılar,