Translation of "Koşabileceğinizi" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Koşabileceğinizi" in a sentence and their russian translations:

Bir ayıdan daha hızlı koşabileceğinizi hiç sanmıyorum.

Вам вряд ли удастся от него убежать.