Translation of "Evermore)进行了交谈。" in Turkish

0.010 sec.

Examples of using "Evermore)进行了交谈。" in a sentence and their turkish translations:

我与失业律师兼研究员米歇尔·埃弗莫尔(Michele Evermore)进行了交谈。

İşsizlik avukatı ve araştırmacı Michele Evermore ile konuştum.